picterman: (Default)
[personal profile] picterman

— Народ, нам потрібна тактика відступу, враховуючи велику ймовірність провалу!
— А ось і ні, містере! Провал не варіант!
Page generated Sep. 25th, 2017 02:38 am
Powered by Dreamwidth Studios