picterman: (Default)
[personal profile] picterman
 Для вжиття дій надія не потрібна, а ймовірність успіху ніяк не повинна позначатися на завзятості.

Date: 2017-01-07 08:13 am (UTC)
an54444: Железный Порт,  море (Default)
From: [personal profile] an54444
хм.

Date: 2017-01-07 09:18 am (UTC)
an54444: Железный Порт,  море (Default)
From: [personal profile] an54444
я, видимо, туда не вхож

Date: 2017-01-07 09:40 am (UTC)
an54444: Железный Порт,  море (Default)
From: [personal profile] an54444
та нет. абсолютно не согласен. большинство из мильярда воры
Page generated Sep. 25th, 2017 02:36 am
Powered by Dreamwidth Studios