picterman: (Default)
[personal profile] picterman
"Петлюра, 1922 р. в листі до генерала У.:
Для мене вже спочатку нашого руху ясним було, що наші національно-державні змагання повинні перейти довгі по терміну й тяжкі своїми спробами митарства, поки ці змагання в певні державні форми кристалізуються.
Всі з'їзди українські, в тому числі і військові, були для мене покажчиком не сили (реальної і зорганізованої) нашого народу, а демонстрацією національних емоцій....
... Спочатку я мав ілюзію, що ці з'їзди можна використати для організації національної сили, але швидко переконався, що вони тільки "празднікова одіж" і що треба шукати тих, хто ЧОРНОЮ РОБОТОЮ ДЕРЖАВНОЮ УМІЄ ТВОРИТИ ПЕВНІ РЕАЛЬНІ ЦІННОСТІ.
Таких елементів було дуже мало. Наші тодішні лідери були або фантасти, або демагоги, або наївні люди, що вірили в силу революції, в її чудотворність. Вони партійні гасла ставили вище державних, персональні моменти вище загальних.
Відшукати тоді середню лінію, "рівнодіючу", було дуже невдячним завданням..." (с)

Спогади Командарма 1917-1920
Михайло Омелянович-Павленко

Date: 2017-01-07 08:00 pm (UTC)
artgr: (Default)
From: [personal profile] artgr
Я процитую:
"Україні немає за що воювати, бо вона нікого поневолювати не хоче. Їй треба тепер закінчити війну й улаштувати разом із російськими працюючими класами нове життя у спільній державі – Росії."

Date: 2017-01-08 06:34 pm (UTC)
artgr: (Default)
From: [personal profile] artgr
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."
Page generated Sep. 25th, 2017 02:37 am
Powered by Dreamwidth Studios